Akcje społeczne

Kreativia - biznes odpowiedzialny społecznie

Kierując się zasadą CSR w biznesie, staramy się w naszej działalności uwzględniać interesy społeczne, aspekty środowiskowe czy relacje z różnymi grupami interesariuszy. W naszych procesach produkcyjnych zwracamy uwagę na to, by ilość odpadów była jak najmniejsza, segregujemy je oraz staramy się organizować prace produkcyjne tak, by wykorzystywać jak najmniejsze ilości energii elektrycznej. Firma Kreativia włącza się również w różnorodne akcje społeczne, większe i mniejsze, o zasięgu lokalnym, ale również ogólnopolskim. Wspieramy także młodych sportowców i kluby sportowe oraz szkoły. Poniżej wyszczególniliśmy zaledwie kilka naszych działań z ostatniego okresu.

Kreativia w walce z COVID-19 - przyłbice ochronne dla szpitali i placówek medyczno-opiekuńczych

Kiedy ogłoszona została w Polsce sytuacja epidemiczna, staraliśmy się zadziałać jak najszybciej to możliwe - nasze prace produkcyjne skupiły się na tym, by zaopatrzyć placówki medyczne w odpowiednie produkty, które zapewnią im ochronę. Wiele z nich przekazaliśmy charytatywnie na rzecz szpitali, prywatnych gabinetów lekarskich oraz placówek medyczno-opiekuńczych.

więcej
POWRÓT DO GÓRY